ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ – ΒΕΝΕΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΒΕΝΕΡΗΣ ΦΟΥΡΝΟΣ Ι.Κ.Ε.
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΚΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 145912327000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 81554
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 800965893
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.): ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ 9Α 71601 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810300032
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 91700200
ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ν.Π.: 11/04/2048
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: €10.000,00
ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 31/12
ΗΜ/ΝIA ΛΗΞΗΣ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 31/12/2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ: Γ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΥΠΑΓΩΓΗ Φ.Π.Α.: ΝΑΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Για ορισμένη διάρκεια η οποία ορίζεται σε 30 έτη, ο ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, κάτοικος ΟΡΑΚΙΩΝ 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ / ΕΤΑΙΡΩΝ
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, δ/νση κατοιικίας: ΟΡΑΚΙΩΝ 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71601, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 10000 Χ (60%), έλαβε 10000 Χ (60%) μερίδια.
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, δ/νση κατοικίας: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 31 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71307 ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 10000 Χ (40%), έλαβε 10000 Χ (40%) μερίδια.